Publikationer

 

2017

1. Forsøgsramme vedr placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen - PDF

2. Forsøgsramme vedr ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – Bevillingssamarbejde - PDF

3. Forsøgsramme vedr ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – Budgetsamrådsmodellen - PDF

4. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem menighedsråd om fælles bygningsadministration og –vedligeholdelse om udlicitering af hele eller dele af opgaven til ekstern levera - PDF

5. Forsøgsramme vedr samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og – vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringe - PDF

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget - PDF

7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde – Fra roller til ansvar og opgaver - PDF

8. Forsøgsramme vedr. fælles kontaktperson for flere menighedsråds personale - PDF

 

2016

Årsrapport 2016 for Kirkeministeriets departement - PDF

Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirkens provstier - PDF

Kompetenceprofil provsteembedet - PDF 

Kompetenceprofil præster - PDF

 

2015

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriets departement - PDF

Menighedsråd på jeres måde - 2015- PDF

Evalueringsrapport Forsøg med valg til menighedsråd 2015 - PDF

 

2014

Folkekirkens styre - Betænkning 1544 - 2004 - PDF

Årsrapport 2014 for Kirkeministeriets departement -PDF

Forsikringshåndbog - Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 - PDF    

Artskontoplan for lokale kasser vers. 2.4 - Jan 2014 - PDF

Formålskontoplan vers. 2.2 - Jan 2014 - PDF

Vejledning tl formålskontoplan 2012 - PDF

Vejledning til Budget 2014 - PDF

Budgetskema 2014 - Excel

Beregning af kirkegårds- og krematorietakster

 

2013

Rapport om hospitalspræsters arbejde - Red. Dorthe R. Sørensen, hospitalsprovst i Region Midtjylland - 2013 -PDF

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 -  Juni 2013 - PDF

Delrapport 2 fra udvalg om folkekirkeligt videns- og studiecenter - Marts 2013 - PDF

Ministerens brev om oprettelse af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - Maj 2013  PDF

Rapport fra Implement Consulting Group om organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af gravminderegistreringsordningen - Juni 2013 - PDF

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug - Apr. 2013 - PDF

Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement - PDF

 

Momsvejledning 2013 - PDF

Regneark til momsvejledning 2013 - PDF - Excel

Regnskabsinstruks for kirkekasser 2013 - PDF

Bilag til regnskabsinstruks for kirkekasser 2013 - PDF - Word

Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 2013 - PDF

Bilag til regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 2013 - PDF - Word