Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi kan opdeles i tre hovedgrupper: Den lokale økonomi, statstilskud og Fællesfonden. Folkekirkens indtægter kommer fra tre kilder: Kirkeskat, statstilskud og øvrige indtægter. Folkekirkens udgiftsposter er fordelt mellem: Løn, drift og anlægsarbejde.

Introduktion til folkekirkens økonomi

- Et samlet overblik


Pjecen giver en kort introduktion til folkekirkens samlede økonomi med udgangspunkt i regnskabstal for 2015. Folkekirken havde i 2015 indtægter for 8,6 mia. kr. og udgifter for 8,2 mia. kr. Overskuddet er primært anvendt til afdrag på gæld og forøgelse af frie midler i menighedsrådene.  Klik på billedet for at se mere.